Nhà tài trợ vàng
 
 


 


 


 
Giới thiệu
 

HỘI CỰU HỌC VIÊN CFVG

 

Được sự khuyến khích và ủng hộ của Ban Lãnh đạo Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về Quản lý (CFVG) và xuất phát từ nguyện vọng của các cựu học viên CFVG, CFVG Alumni đã được chính thức thành lập ngày 18/04/2010 nhằm tạo ra môi trường giao lưu giữa các cựu học viên CFVG trên toàn quốc và giữa cựu học viên với CFVG.
 
CFVG Alumni là một tổ chức tự nguyện của các học viên đã học tập tại CFVG Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mong muốn chia sẻ, giao lưu thân ái và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. CFVG Alumni là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo được thành lập riêng cho các cựu học viên CFVG, hoạt động tuân theo các quy định của Pháp luật Việt nam và Điều lệ của CFVG Alumni.
 
CFVG Alumni được tổ chức để thiết lập và duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa các cựu học viên trong một môi trường thân thiện, cởi mở và tin cậy cho sự giao lưu, trao đổi  chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, nhằm đem lại cho mỗi hội viên của mình những cơ hội thuận lợi để thành công hơn trong công việc và cuộc sống.

 

 
Sự kiện nổi bật
 
CFVG Alumni HCMC - Gala Dinner "Networking Night"
CFVG Alumni HCMC - Gala Dinner "Networking Night"Xem tiếp
   
CFVG Alumni Teambuilding hè 2013
CFVG Alumni Teambuilding hè 2013Xem tiếp
   
CFVG - Hà nội Alumni: Gala Dinner 2013
CFVG - Hà nội Alumni: Gala Dinner 2013Xem tiếp
 
 Nhà tài trợ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Địa chỉ: ĐH Kinh Tế, nhà 5, phố Trần Đại Nghĩa, 207 Giải Phóng
Tel:(84-4) 3869 1066
Fax:(84-4) 3869 1793
Email: alumni@cfvg.org
RSS
Linkedin.com
Favebook.com
CFVG.org